Detta projekt är tänkt att bli en tavla med mosaik i smalti och marmor. Underlaget är en plywoodskiva som har en tunn ram av vinkeljärn.

Motivet är i grova drag uppskissat

This project is thought to be a picture with mosaic in smalti and marble. The support is a piece of plywood and the frame a L-bar of iron.

The motive is roughly sketched.

Eftersom jag inte kommer att foga när mosaiken är klar, försöker jag att placera dom enskilda bitarna så nära varandra som möjligt. Trots det kan underlaget skymta i gliporna, och därför väljer jag att använda svart fästmassa för smaltin. Valet föll på Båk tätmassa, eftersom den är ganska tjock, flexibel och har relativt lång torktid. Varje bit får lite massa påstruken på baksidan med en spatel.

Börjar med fiskarnas ögon i guldsmalti.

I will not groute when finished, therefore I try to place the pieces as close to each other as possible. Despite of that , the plywood might be seen anyway, and thats why I choose black glue for the smalti. I decided to use Båk glue, because it is thick, flexible and dries slowly. Every piece get a small amount of the glue on the back with a spatula.

Starting with the fish eye in gold smalti.

Till sin natur är smalti ganska ojämn och lämpar sej därför inte till golv och bord där man vill ha en slät yta. Smalti is naturaly rather uneven and because of that, not suitable for floor or table mosaics, where you want a smooth surface
Här är alla fiskarna klara Now all fishes are ready
Sjögräset på plats samt börjar lägga "vattnet" i transparent smalti The sea grass is on place. Start to lay the "water" in transparent smalti

Hela bilden förutom ramen i marmor klar.

Den transparanta smaltin är fäst med vit Casco Superset för att färgen i glaset ska "komma fram"

The whole picture except marble frame is ready.

The transparent smalti is set with white Casco Superset so the glass colour will "come through"

Den färdiga mosaiken The finished mosaic